Diensten

DHC is inzetbaar voor diverse diensten op allerlei momenten binnen het ontwerp- en bouwproces. In grote lijnen gaat het om:

Projectmanagement
De projectmanager is van begin tot eind betrokken bij het project. DHC kan voor u het gehele ontwerp- en bouwproces organiseren en coördineren. De projectmanager maakt van tevoren met u goede afspraken en verdeelt het proces in fasen, die steeds worden afgesloten met een fasedocument. Hierdoor ontstaat een goed overzicht en kunt u op de cruciale momenten de juiste beslissingen nemen, ondersteund door DHC.

Directievoering
DHC kan als uw vertegenwoordiger optreden in de vorm van directievoerder. Dit betekent dat deze vanaf de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats tot en met de oplevering en nazorg uw belangen bewaakt, binnen vooraf overeengekomen bevoegdheden. De directievoerder organiseert de bouwvergaderingen, koppelt naar u terug in een directieoverleg, geeft leiding aan de toezichthouder en houdt de kwaliteit, voortgang en begroting scherp in de gaten.

Toezicht
Als toezichthouder bij de bouw ondersteunt DHC de directievoerder in het realiseren van de beoogde kwaliteit. Alle bouwpartijen moeten zich aan de contractstukken houden en de toezichthouder zorgt ervoor dat de bouw ‘volgens plan verloopt’. Ook is een heldere en directe communicatie met de uitvoerder zeer belangrijk.

Uiteraard vallen onder deze diensten nog veel meer activiteiten. Neem gerust contact op als u meer details wilt weten of met vragen zit.